Na čem je závislá výše úroku v bance

na-cem-je-zavisla-vyse-uroku-v-bance

To, jak vysoký bude úrok, se odvíjí od bonity klienta. Zároveň záleží na tom, jak moc je řízení a správa úvěru administrativně náročné. V tomto případě náročnost ale není přímo úměrná času. Pro banku je méně náročné poskytnout jeden velký úvěr na několik let, který má jasně definovaný kalendář splátek, než více drobných úvěrů na několik měsíců. Z tohoto důvodu jsou spotřebitelské úvěry dražší než hypotéky. Když banky poskytnou možnost mimořádných splátek, je možné, že úrok také poroste. Je to protože čím obtížněji jdou predikovat splátky, tím větší práci má banka s organizací očekávané potřeby peněz.

Důležitá je bonita

Banka vždy provede individuální scoring klienta. Pokud zhodnotí, že bonita je vynikající, poskytne úvěr za co nejlepších podmínek. Pokud je dle ní bonita nižší, ale stále dostačující, poskytne úvěr za podmínek, které sama uzná za vhodné. A pokud bonita není dostatečná, úvěr vůbec neposkytne.

V prvním případě není co řešit. Banka klientovi poskytne úvěr s velmi příznivým úrokem.

V případě druhém banka dává klientovi najevo, že má pocit, že by u něj mohlo hrozit riziko nesplacení. Toto riziko je rozhodně vhodné eliminovat. Úrok bude také o něco vyšší, tudíž je dobré se zamyslet, jestli se půjčka opravdu vyplatí. Někdy je lepší variantou počkat pár měsíců, než dojde ke zvýšení bonity či lze podat žádost o úvěr nižší.

Třetí případ jednoznačně znamená, že banka má důvod k pochybnostem o schopnosti splacení úvěru. Klientovi odmítne půjčit, čímž ho chrání před osobním bankrotem. V tomto případě se dá také úvěr snížit, čímž se pochopitelně zvýší bonita a úvěr se pak poskytnout dá. Ovšem úrok určitě nízký nebude, tudíž je v tomto případě vhodné si tento krok důkladně promyslet.